Historie

Historie


Eind 19e en begin 20ste eeuw werd er geroeid in wherries op de Thames. Deze boten werden ook wel ingezet als water taxi. Later in de Victoriaanse tijd ontstond de liefde voor en recreatieve tijdbesteding op het water zoals de rivier.  De oudste wherry in Nederland is er één uit 1860.


Het zeilen met scheehouten wherries is in Nederland al in het laatste kwart van de negentiende eeuw heel gebruikelijk. In 1907 wordt de eerste nationale wedstrijd georganiseerd, maar door ontbreken van reglementen en daardoor grote verschillen in zeilvoering, uitrusting en al of niet fanatieke zeilers neemt de belangstelling af. De oprichting van het Comité voor Wherrywedstrijden in 1911 brengt daarin verandering.


In dat jaar zeilen 25 wherries een wedstrijd op de Amstel. Tot 1940 worden diverse wedstrijden, met meer of minder resultaat, georganiseerd.


Na de tweede wereldoorlog worden in 1946 weer zeilwedstrijden georganiseerd op de Amstel en het Noordzeekanaal. Door toenemende drukte van overige scheepvaart worden de wedstrijden vanaf 1956 op de Loosdrechtse plassen georganiseerd, de eerste keer met 12 wherries. Door onder meer teruglopende  inschrijvingen besluit het Comité in 1967 het hele zeilprogramma te schrappen. Er zijn steeds minder goede wherries over en de meeste wedstrijden worden door dezelfde mensen gewonnen, waardoor het animo om deel te nemen daalt. Echter vanaf 1986 organiseert het Comité voor Wherrywedstrijden weer jaarlijks, op Hemelvaartsdag, een wherryzeilwedstrijd op de Spiegelpolderplas.


Tot 11 september 1990 toen het Het Zeilend Scheehout werd opgericht als behoudsvereniging. Nu wordt er actief deelgenomen aan roeitochten, roeivakanties, roei- en zeilwedstrijden. (Impressie)


COPYRIGHT ©  |   ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT